Страници

About

Jo Iyaa is the artistic alias of visual artist Polina Stoyanova. She is based in Sofia but often travels to various destinations. She graduated from the National Academy for Thearte and Film Arts in Animaton Directing. Her interests take direction to the performing arts after graduating from a training course for contemporary dance in Derida Dance Center. The areas in which she works are animation, illustration, graphic design, multimedia, visual media and video installation.


Jo Iyaa е артистичния псевдоним на визуалният артист Полина Стоянова. Тя работи основно в София, но често пътува до различни дестинации. Завършила е НАТФИЗ „ Кръстьо Сарафов” със специалност анимация. Интересите и се насочват и към изпълнителските изкуства след като завършва образователен курс за съвременен танц в Derida Dance Center. Областите в които работи са анимация, илюстрация, графичен дизайн,  мултимедия, визуална среда и видео инсталация.Няма коментари:

Публикуване на коментар